Kontakti

"Košarkaška akademija Herceg-Bosne"

Fra Didaka Buntića 74,
88 220 Široki Brijeg
Zapadnohercegovačka Županija

Bosna i Hercegovina

E-mail: kosarkaska.akademija.hb@gmail.com
Web: www.ka-hb .com
Telefon 063 286 946
Mobitel 063 286 945

Kontakt osoba: Romeo Bilinovac
Ovlaštena osoba: Vinko Batinić

Broj računa: 3382202264749075
Banka kod koje je otvoren račun: UniCredit Bank d.d.

ID Broj: 4272350000008